Tam Coc Friends Homestay | Tình trang phòng
16467
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16467,ajax_updown,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-14.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Tình Trạng Phòng

Date 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
STD F F F F F F F F F F F F F
SUP F F F F F F F F F F F F F
DLX F F F F F F F F F F F F F
TRPL F F F F F F F F F F F F F

DORM

 

F F F F F F F F F F F F F
Date 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
STD F F F F F F F F F F F F F
SUP F F F F F F F F F F F F F
DLX F F F F F F F F F F F F F
TRPL F F F F F F F F F F F F F

DORM

 

F F F F F F F F F F F F F
Date 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
STD F F F F F F F F F F F F F
SUP F F F F F F F F F F F F F
DLX F F F F F F F F F F F F F
TRPL F F F F F F F F F F F F F

DORM

 

F F F F F F F F F F F F F
Date 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
STD F F F F F F F F F F F F F
SUP F F F F F F F F F F F F F
DLX F F F F F F F F F F F F F
TRPL F F F F F F F F F F F F F

DORM

 

F F F F F F F F F F F F F
Date 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
STD F F F F F F F F F F F F F
SUP F F F F F F F F F F F F F
DLX F F F F F F F F F F F F F
TRPL F F F F F F F F F F F F F

DORM

 

F F F F F F F F F F F F F
Date 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
STD F F F F F F F F F F F F F
SUP F F F F F F F F F F F F F
DLX F F F F F F F F F F F F F
TRPL F F F F F F F F F F F F F

DORM

 

F F F F F F F F F F F F F
Date 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
STD F F F F F F F F F F F F F
SUP F F F F F F F F F F F F F
DLX F F F F F F F F F F F F F
TRPL F F F F F F F F F F F F F

DORM

 

F F F F F F F F F F F F F
Date 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
STD F F F F F F F F F F F F F
SUP F F F F F F F F F F F F F
DLX F F F F F F F F F F F F F
TRPL F F F F F F F F F F F F F

DORM

 

F F F F F F F F F F F F F
Date 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
STD F F F F F F F F F F F F F
SUP F F F F F F F F F F F F F
DLX F F F F F F F F F F F F F
TRPL F F F F F F F F F F F F F

DORM

 

F F F F F F F F F F F F F
Date 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
STD F F F F F F F F F F F F F
SUP F F F F F F F F F F F F F
DLX F F F F F F F F F F F F F
TRPL F F F F F F F F F F F F F

DORM

 

F F F F F F F F F F F F F
Date 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
STD F F F F F F F F F F F F F
SUP F F F F F F F F F F F F F
DLX F F F F F F F F F F F F F
TRPL F F F F F F F F F F F F F

DORM

 

F F F F F F F F F F F F F
Date 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
STD F F F F F F F F F F F F F
SUP F F F F F F F F F F F F F
DLX F F F F F F F F F F F F F
TRPL F F F F F F F F F F F F F

DORM

 

F F F F F F F F F F F F F

Ghi chú: Tình Trạng Phòng

KÝ HIỆU

 

Ý NGHĨA GHI CHÚ
F Hết phòng
1 Còn 1 phòng
2 Còn 2 phòng